Thông tin triễn lãm

Energy Vietnam 2020

Energy Vietnam 2020

Thời gian: Từ ngày 08/10/2020 đến ngày 11/10/2020 (Từ 09:00 đến 17:30)

Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ 

Số 1 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

 

Xem

Hình Ảnh

Lĩnh vực trưng bày