Địa điểm tổ chức

Địa điểm tổ chức

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 2020

Energy Vietnam 2020

 
 
NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ
Số 1 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh