Thông tin triễn lãm

Energy Vietnam 2021

Energy Vietnam 2021

Thời gian: Từ ngày 04/08/2021 đến ngày 06/08/2021 (Từ 09:00 đến 18:00)

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Thành phố mới Bình Dương (WTC Expo BDNC) 

 

Xem

Hình Ảnh

Lĩnh vực trưng bày