Mục đích tổ chức Energy Vietnam 2023

Công nghiệp năng lượng là một trong những ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của một quốc gia. Là động lực cho các ngành kinh tế, công nghiệp năng lượng được coi như bộ phận quan trọng nhất và cần thiết cho mọi hoạt động sản xuất và đời sống.

Hiện nay hầu hết các nước trên thế giới đều quan tâm đến phát triển năng lượng tái tạo. Đi trước và có tỷ trọng năng lượng tái tạo cao là các nước Âu Mỹ. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng trên, theo quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 15/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Kết hợp năng lượng tái tạo với triển khai thực hiện với các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường.

So với nhiều nước, Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển mạnh mẽ công nghiệp năng lượng tái tạo. Nắm bắt được lợi thế đó, ngành công nghiệp năng lượng tái tạo Việt Nam đã từng bước tạo dựng nền tảng và phát triển các ngành năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh khối, công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ tái tạo năng lượng, thiết bị - linh kiện – vật liệu, dịch vụ …

“Triển lãm quốc tế Ngành Năng lượng Việt Nam 2023 – Energy Vietnam 2023” được tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước giới thiệu sản phẩm, thiết bị, công nghệ mới; đồng thời cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư, trao đổi khoa học công nghệ, thúc đẩy xúc tiến thương mại, mang lại nhiều hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

 

 

Tin khác